имунология

имунология

Имунологията е наука, която изучава защитни, основно специфични реакции на организма, естеството на тези реакции, модели и начини на тяхното практическо използване. Имунологията е тясно свързана с медицинската микробиология (вж.

Имунология срещу рака

Основните имунологични открития от последните три десетилетия доведоха до създаването на почти нова тенденция в онкологията. В момента изследователите се занимават с търсенето на специфични туморни протеини, развитието на високо чувствителни методи за тяхното определяне и използване при диагностицирането и лечението на злокачествени неоплазми.

Изчислява се от медицински специалисти.