физиотерапия

физиотерапия

Физиотерапията е област на клиничната медицина, която проучва терапевтичните свойства на естествените и изкуствените физически фактори и разработва методи за тяхното използване с терапевтични и превантивни цели. Физиотерапията включва: хидротерапия (виж), термична обработка (виж), физиотерапия. Последните включват: аероиотерапия (виж), хидроаероинеротерапия, аерозолна терапия (виж), вибрационна терапия (виж), светлинна терапия (виж), електротерапия (вж. Физиотерапията е пряко свързана с физиката, химията , електротехниката, радио-електрониката, механика, биофизиката, биохимията и балнеологията (виж) и клиничните дисциплини.