синовектомия

синовектомия

Синокектомията е изрязване на синовиалната мембрана на ставата. Синокектомията може да бъде пълна или частична. Индикации: туберкулоза или други инфекциозни пролиферативни заболявания на капсулата или други части на ставата. Най-често синьоктомия се използва за лезии на коляното , по-рядко за бедрото , лакътя и другите стави. След синьоктомия може да се възстанови синовиалната мембрана. При неспецифични възпалителни лезии и при деца синьоктомията дава добър функционален резултат. Вижте също Synovial мембрана .