Симбиоза на организми примери за симбиоза на животински гъби

симбиоза

Симбиозата е дългосрочното или постоянното съжителство на два или повече организма, което обикновено води до взаимна изгода. Най-известният пример за симбиоза е лишеите (симбиоза на гъби и водорасли). В случай на безразличен контакт, само едностранното облагодетелстване възниква, без да навреди на другия партньор ("подигравка" или коменсализъм: ракообразните с малки крака се установяват на кожата на китовете). Концепцията за симбиоза е донякъде произволна, тъй като при променени условия тя може да се превърне в хищничество или паразитизъм.

Причиняващите агенти на човешки и топлокръвни животни (вируси, рикетсии ) често са едновременно съпътстващи артроподи (насекоми, кърлежи). Дизентерната амеба, която обикновено съществува в съдържанието на тънките черва на хората като безвредна симбиоза, при определени условия може да причини тежко паразитно заболяване при хората - амебиаза.