Свидетелство за смърт (медицинско)

Сметка за смърт

Свидетелството за смърт (медицинско) е документ, удостоверяващ смърт. Той се издава от патолог (съдебен експерт) въз основа на резултатите от аутопсията или от лекуващия лекар, който наблюдава пациента по време на неговия живот. Свидетелството за смърт се издава на близките на починалия или на хората, които правят погребението, при получаване на гръбнака на удостоверението, което остава в болницата. Тя има правно и медицинско значение като документ, въз основа на който регистърът регистрира смърт, и документ, който е в основата на държавната статистика за причините за смъртта. Забранява се погребението на мъртвите без смъртен акт.