ptyalography

ptyalography

ptyalography
Сиалиграма на слюнчените канали и слюнчените жлези (схема).

Сиалиографията е техника за рентгенографско изследване на слюнчените канали, като ги запълва с контрастен агент, последван от радиография. Сиолографията се използва за разпознаване на камъни (камъни) и други заболявания (възпалителни процеси, тумори и др.). Проучването се предхожда от рентгеново изследване на слюнчената жлеза и нейния канал.

След това, от изхода на слюнчените канали, с помощта на две грамови спринцовки се инжектират 0,5-1,0 ml контрастен материал (виж) - йодолипол, липидол, йодипин и се получава повтарящ се рентгенографски сиалограм (фиг.).