семиотика

семиотика

Семиотика е изследването на признаците на заболяването (симптомите), техните комбинации (синдроми) и механизмите на тяхното появяване.