Алкохоли (алкохол)

алкохоли

Алкохолите (алкохолите) са въглеводородни производни, съдържащи хидроксилни групи (ОН) в техните молекули. По-ниските алкохоли са течности, които са смесени с вода във всяко отношение, по-високи са твърдите вещества, които не са разтворими във вода. Алкохолите са разтворими в органични разтворители . Под формата на естери на киселини, алкохолите са широко разпространени в природата, са част от етерични масла, мазнини и др. Алкохолите се използват при производството на багрила, ароматни вещества, лекарства и др. Алкохолите, особено ниските, са силно токсични. Виж също Метилов алкохол, Етилов алкохол .